Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long
Kết nối với chúng tôi
ENG | Giờ địa phương:  2:39:27 SA
Nhiệt độ: 25 *C | Thời Tiết

Khuyến mãi Karaoke

Karaoke Promotions

Giảm giá đặc biệt 10% dịch vụ Karaoke cho du khách lưu trú tại Royal Ha long Hotel.
 


ROOM PROMOTIONS
 Khuyến mãi
 Khuyến mãi
READ ALL
KARAOKE PROMOTIONS
 Khuyến mãi Karaoke
 Khuyến mãi Karaoke
READ ALL
LATEST NEWS
 Local Information.
 Local Information.
Copyright 2014 Royal Halong Hotel, All rights reserved. 144 Tran Quoc Nghien street.Hong Ha ward, Ha Long city, Quang Ninh province. Tel: (+84) 2033-838-565        Email: royalhotelhalong@gmail.com
Designed by www.golife.vn